خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

منتشر شد

نخستین شماره
فصلنامه بین‌المللي ماه‌گرفتگی
نشریه مطالعاتی_انتقادی
فلسفه، هنر، ادبیات و علوم انسانی
با حمايت کانون اندیشه و قلم( pen klubb )
به صورت کاغذی در سوئد منتشر شد.

جناب محمدی بسیار شرمنده ام
امکانش هست این متن رو هم در سایت قرار بدین در همین بخش انتشار فصلنامه کاِغذی هزاران بار ممنونم

متن:

شیوهدریافتنسخهکاغذیفصلنامه

نخستین شماره فصلنامه کاغذی بین‌المللی ماه‌گرفتگی در قطع A4، تمام رنگی در ۱۴۰ صفحه منتشر شد.
متقاضیان در داخل ایران می.توانند برای دريافت نسخه‌ی کاِغذی فصلنامه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان با احتساب هزینه پست) به شماره کارت زیر واریز نمایند.

شماره کارت بانک ملی
خانم خدیجه عارفی مدیر اجرایی:
6037997389672651

در صورت واریز وجه؛ فیش واریزی به همراه نام و نام خانوادگی، آدرس پستی و شماره تماس یه آی‌دی مدیر اجرایی ارسال شود.

آی‌دی مدیر اجرایی خانم عارفی:

@Modirejrayi1402

متقاضیان خارج از ایران نیز می‌توانند برای سفارش نسخه کاغذی فصلنامه در سوئد با مدیر مسئول، مسعود امینی(م.روان‌شید ) در ارتباط باشند.

آی‌دی مدیر مسئول
مسعود امینی (م.روان‌شید ):

https://t.me/ravanshid

سپاس فراوان

صحرا کلانتری
صاحب امتیاز و سردبیر

مسعود امینی(م.روان‌شید)
مدیر مسئول