خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

مقاله

1 min read

«ملاقات دوباره با عباس نعلبندیان نمایشنامه‌نویس ایرانی» mah-gereftegi-1-1مرتضوی،-ص66-70دریافت عبدالحسین مرتضوی یکم: آن گُنگِ خواب‌دیده‌‌‌‌‌‌ وقتی عباس نعلبندیان اولین نمایشنامۀ خود...