خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

معرفی کارشناسان رادیو ماه‌گرفتگی

معرفی کارشناسان رادیو ماه‌گرفتگی

رادیو ماه‌گرفتگی همنشینی و اتحاد صداهای فعال و پویاست‌.

متن و طراح رادیو: فاطمه (صحرا) کلانتری
دبیر بخش کارشناسان رادیو: مجید شریفی
کارشناسان همکار:
فريبرز فولادی
سودابه استقلال
مهری رحمانی
دکتر هدا احمدي
دکتر ندا پیشوا