خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان بخش ویژه؛ زبان مادری؛میراث فرهنگی

ارسال مقاله درباره تاریخ؛ فرهنگ؛ آداب و رسوم ملیت و قومیت خود
ارسال شعر و داستان به زبان مادری

ماهنامه بین‌المللي ماه‌گرفتگی رویکردی پژوهشی دارد و حوزه‌های متنوع علوم انسانی (فلسفه، هنر، زبان‌شناسی؛ جامعه‌‌شناسی، سینما، تئاتر، هنر مدرن و….) را پوشش می‌دهد.
اولین شماره این نشریه در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ منتشر می‌شود.

وبگاه این نشریه نیز در نشانی www.mahgereftegi.com در دسترس مخاطبان و علاقمندان است.
جهت نحوه‌ی ارسال آثار به بخش ماهنامه در سایت مراجعه کنید.

«در قسمت subject ایمیل، به طور دقیق نام بخش یا دبیر بخش موردِ نظر، درج شده باشد؛ درغیراین‌صورت دبیرخانهٔ ماهنامه ماه‌گرفتگی مسئولیتی در قبال بررسی و داوری آثار دریافتی، نخواهد داشت»

آخرین مهلت ارسال آثار برای شماره‌ی اول ، دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲

ایمیل دبیرخانه ماهنامه:
magazine@mahgereftegi.com