خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ماه‌گرفتگی

ماه‌گرفتگی سایه‌ای‌ست گسترده بر زمین و بر تمامی پدیده‌ها تا انسان در هجومِ سایه‌ها به آفرینشِ پرتوی، خالق شود. می‌خواهیم در جهان‌متن‌های پویا با تفکر و خردی‌ خلاقانه، عرصۀ ماه‌گرفتگی را به مباحثه و مناظره بنشانیم.

ماه گرفتگی مختص به یک زبان، جنسیت، نژاد، قوم و ایدئولوژی خاص نیست، مختص به انسان است.

معرفی راه‌های ارتباطی با مجموعه مستقل مردم‌نهاد خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:

لینک ارتباط با مدیر خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان (صحرا کلانتری):
https://t.me/sahrakalantari

لینک ارتباط با مدیر اجرایی مجموعه ماه‌گرفتگان (الناز آفاق):
https://t.me/elnazafagh11

لینک ارتباط با دبیر بخش شعر (سمیه جلالی):
https://t.me/MAHIGOOLI

لینک ارتباط با دبیر بخش ادبیات داستانی (سودابه استقلال):
https://t.me/s54_est

لینک ارتباط با مشاور، کارشناس و برنامه‌ریز رادیو ماه‌گرفتگی و مدیر گروه مراقب، (مجید شریفی):
https://t.me/M_shari_fi

لینک ارتباط با مجری رادیو ماه‌گرفتگی و گوینده‌ اختصاصی مجموعه ماه‌گرفتگان(نغمه قدسی):
https://t.me/ghodsi_60

لینک تعیین وقت مشاوره با مشاوران ماه‌گرفتگان و گروه مراقب:

ارتباط با مشاور

لینک ارتباط با دبیر نمایش رادیویی (ناهید بنده):
https://t.me/nahid_b10006

لینک ارتباط با مدیر بخش خبر و رسانه، گزارشگر و خبرنگار اختصاصی مجموعه (شمیلا شهرابی):
https://t.me/Shamila42

لینک فروشگاه اینترنتی ماه‌گرفتگی:
https://shop.mahgereftegi.com/

لینک صندوق صوتی ماه‌گرفتگی:

دریافت فایل

لینک نصب اپلیکیشن جهت دسترسی به محتوای سایت خانه ماه‌گرفتگان:
https://mahgereftegi.com/apps/khanemah-gereftgi.apk

لینک دسترسی به ربات خانه ماه‌گرفتگان:
https://t.me/radio_mahgereftegi_bot

لینک صفحه یوتیوب خانه‌ماه‌گرفتگان:
https://m.youtube.com/@khaneye_jahani_mahgereftegan

لینک صفحه اینستاگرام ماه‌گرفتگان:
https://www.instagram.com/khaneye_mahgereftegan?igsh=cXY3NzM1cDNnZ214

لینک تلگرام خانه ماه‌گرفتگان:
https://t.me/Radio_mah_gereftegi

لینک ارتباط با سردبیر فصلنامه ماه‌گرفتگی(صحرا کلانتری):
https://t.me/sahrakalantari

لینک ارتباط با مدیر مسئول فصلنامه ماه‌گرفتگی (م.روان‌شید):
https://t.me/ravanshid

ایمیل رسمی فصلنامه:
info@mahgereftegi.com

ایمیل دبیرخانه فصلنامه جهت ارسال آثار:
magazine@mahgereftegi.com

آدرس سایت خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com

#معرفی_راه‌_های_ارتباطی
#خانه_جهانی_ماه_گرفتگان
#فصلنامه_مطالعاتی_انتقادی_ماه‌گرفتگی
#نمایش_رادیویی
#رادیو_ماه‌_گرفتگی
#فروشگاه_اینترنتی_ماه_گرفتگی
#ربات_ماه_گرفتگان
#اپلیکیشن_ماه‌_گرفتگی
#صندوق_صوتی
#بخش_مشاوره
#خبر_و_رسانه