خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فیلم “برج بی‌سایه”

جمعه‌ها با معرفی فیلم و کارگردان

این بخش توسط نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما جناب امیرحسین تیکنی ارائه می‌شود.

فیلم “برج بی‌سایه”
کارگردان: لو ژانگ
2023

لو ژانگ را باید یکی از مطرح‌ترین کارگردان‌های سینمای هنری مفهومی چین دانست. او در فیلم آخر خود برج بی‌سایه داستان مرد شاعر مسلکی را به تصویر می‌کشد که در پی کنار آمدن با گذشته خانواده خود است. برج بی سایه عنوان نمادین این فیلم است چنانچه در فیلم نیز با برجی در زادگاه مرد طرف هستیم که هرگز در طول روز سایه آن بر زمین دیده نمی‌شود. در نمایی از فیلم دو شخصیت داستان نیز بی‌سایه هستند اما هنگامی که یکدیگر را در آغوش می‌کشند سایه مشترکشان برای بیننده هویدا می‌شود.
برج بی سایه با تکیه بر جزییات شاعرانه قصه خود را روایت می‌کند و علی رغم ریتم آرام و داستان نچندان پُر پیچش و هیجان‌انگیز خود، برای بیننده‌ای که هدفش از تماشای فیلم دریافت تاویل‌هایی نزدیک به حقیقت و ورای واقعیت ظاهری جهان باشد، اثری مورد پسند خواهد بود چرا که سینمای لو ژانگ از جنس هنر مولف است و فیلم در راستای به تصویر کشیدن اندیشه‌ای ساخته شده‌است که لو ژانگ به آن در زندگی رسیده است. مسیری که وی پیشتر در فیلم‌های سینمایی بلند و کوتاهی که ساخته است نیز طی کرده است.
برج بی‌سایه نگاهی روانکاوانه به واکنش افراد به حوادثی دارد به مرور زمانهرگز فراموش نمی‌شوند. شخصیت اصلی فیلم پس از مرگ مادر، می‌کوشد با اتفاقی مواجه شود که پیشتر سبب جدایی ناگهانی مادر و پدرش از هم شده است. او نمی داند که آیا واکنش و برخورد مادر بسیار سختگیرانه و یا بی‌رحمانه بوده است یا پدر به واقع گناهکار بوده است و سرنوشتی که به آن تن داده است، سزاوار او بوده است. در نمایی از فیلم خواهر او می‌گوید اگر پدر پیش از آن اتفاق آنقدر خوب و عزیز نبود، رفتنش برای ما قابل تحمل‌تر بود. به نظر او مادر به پدر فرصت دفاع از خود نداده است و پدر نیز هرگز در صدد دفاع از خود برنیامده است. او با این موضوع کلنجار می‌رود که این سرنوشت چقدر راحت می‌توانست به مسیرهای دیگری رفته باشد. برج بی‌سایه از جمله آثار کاندید برای بهترین فیلم جشنواره برلین سال 2023 بود.

#جمعه_ها_با_فیلم
#امیر_حسین_تیکنی
#خانه_جهانی_ماه_گرفتگان
#فصلنامه_ماه_گرفتگی