خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

لینک دعوت آنلاین ماه گرفتگان

لینکدعوتآنلاینماهگرفتگان

🌗#گردهماییماهگرفتگان

📣همراهان عزیزی که تمایل داشتند از آشنایان و دوستان خود و علاقمندان به شرکت در #راديوماهگرفتگی دعوت به عمل بیاورند، در صورت تمایل می‌توانند از طریق ارسال #لینکدعوتآنلاین به آدرس زیر اقدام نمایند.

https://postcard.itcz.ir/np-102-32-pc

📻 این #رادیو متعلق به تمام #ماه_گرفتگان است.