خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ربات رادیوماه گرفتگی به روز گردید

رباترادیوماه_گرفتگی به روز گردید.

خلاصه‌ای از فعالیت‌های #رادیوماهگرفتگی را می‌توانید از طریق #ربات به آدرس زیر پیگیری کنید.

📻@radio_mahgereftegi_bot