خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد (NGO)

هشتم مارس روز جهانی زنان

خانه جهانی‌ماه‌گرفتگان هشتم مارس روز جهانی زنان را به تمام زنان و مردان آزادیخواه جهان تبریک می‌گوید.

🎙به مناسبت هشتم مارس (روز جهانی زن) پیامی از بانوان فرهیخته از کشورهای افغانستان، هندوستان

_ خانم شجاعی، ادیب و شاعر از کشور افغانستان ساکن در دهلی‌نو

_ ناثره شارما، ادیب و نویسنده‌ی پارسی‌گوی از کشور هندوستان

_صالحه امیری نویسنده و شاعر از کشور افغانستان(پیام به زبان انگلیسی)

سایت خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان:

http://www.mahgereftegi.com