خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان دریافت مقاله، پژوهش و …

فراخوان مقاله، پژوهش و… برای شماره سوم فصلنامه ماه‌گرفتگی نویسندگان و پژوهشگران ارجمند نشریه ماه‌گرفتگی برای شماره سوم خود، آماده پذيرفتن مقالات، جستارها و نقد وپژوهش‌های شما در حوزه علوم انسانی، سینما، فلسفه، هنر، ادبیات، تاریخ، جامعه‌شناسی و… می‌باشد. لطفا آثار خود را برای انتشار در این نشریه حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲، به دبیرخانه نشریه ایمیل فرمایید.

یمیل دبیرخانه فصلنامه برای دریافت آثار : magazine@mahgereftegi.com

لطفا مطالب خود را در قالب ورد همراه با:

●نام و نام خانوادگی

●عکس نویسنده

●تصاویر موضوعی

●رزومه کوتاه در دو خط(تاریخ تولد، محل تولد، رشته و مدرک تحصیلی، فعالیتها) ارسال فرمائید.

● لطفامقالات حتما *سوتیتر* و *لید* داشته باشند.

● مقالات حتما براساس شیوه‌نامه نشریه ماه‌گرفتگی نگارش شود. (شیوه‌نامه در سایت و شمارگان پیشین نشریه قابل دریافت است)

آدرس سایت خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان: www.mahgereftegi.com