خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

#صحرا_کلانتری

1 min read

موضوع:درمان زخم‌های ناشی از ماه‌گرفتگی‌های هنری کارشناس و محقق: #فریبرز_فولادی http://www.mahgereftegi.com https://t.me/Radio_mah_gereftegi ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:Radiomahgereftegi@gmail.com