خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

ادبیات داستانی ایران و جهان

1 min read

بخشِ داستانِ ماهنامۀ ماه‌گرفتگی(شمارۀ نخست)همراهانِ این شماره (به‌ترتیب حروف الفبا):ناصر پویشنوشین جم‌نژادمرداد عباس‌پورمحمدجواد فلاح‌پور mah-gereftegi-1-1عباسپور،-داستان،-ص94-95دریافت «مونپارناس»مرداد عباس‌پور‌‌‌‌‌داشتیم از سربالایی خیابان...