خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

نحوه‌ی ارسال آثار

ایمیل دبیرخانۀ فصلنامه برای فرستان آثار:     magazine@mahgereftegi.com

روش فرستادن آثار:

چارچوب‌های فرستادن اثر برپایۀ هدف‌ها و چشم‌انداز ماهنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی

(بخش رویکرد و روش‌شناسی فصلنامه را بخوانید.)

بخش فرستادن شعر و داستان، (شعر، داستانک، داستان کوتاه، داستان بلند):

دبیر بخش شعر و داستان: دکتر احسان نعمت‌الهی

_ برای فرستادن شعر و داستان به دبیر مربوط‌به‌موضوع، باید نکته‌های زیر را رعایت فرمایید:

_  نوشتن نام و نام‌خانوادگی شاعر و داستان‌نویس؛

_ پیوست عکس شاعر و نویسنده در ایمیل؛

_ نوشتن مطلب در نرم‌افزار word؛

_ پس از فرستادن مطلب،  دبیرخانۀ فصلنامه آن را برای دبیر شعر و داستان می‌فرستد و در صورت تأیید در روند انتشار قرار می‌گیرد؛

_ در قسمت subject ایمیل باید این نکته را بنویسید: «شعر یا داستان»، دکتر نعمت‌الهی

بخش فرستادن مقاله‌ها:

مطالب شما را دبیرخانۀ فصلنامه برای دبیران پژوهشی می‌فرستد.

برای فرستادن مطلب، برای بخش‌های پژوهشی نکته‌های زیر را در نظر بگیرید:

_ مطالب خود را در نرم‌افزار word بفرستید؛

_ مطالب شما می‌باید تا ۲۰۰۰ کلمه باشد؛ پس، از این تعداد کلمات بیشتر نشود؛

_ نام نویسنده و نویسندگان را در بالای مطلب بنویسید؛

_ مآخذ و منابع را در پایان هر مطلب بنویسید؛

_هرگونه عکس و تصویری را در ایمیل پیوست کنید؛

_ حتماً در قسمت subject ایمیل، نام بخش پژوهشی مربوط‌به‌موضوع و نام دبیر پژوهشی را بنویسید. در صورت ننوشتن این نکته‌ها، دبیرخانه مقاله‌هایی را که فرستاده‎‌اید، نادیده می‌گیرد؛

_ مقاله‌هایی را که فرستاده‌اید، دبیرخانۀ فصلنامه برای دبیران پژوهشی خواهد فرستاد و در صورت تأیید نهایی به‌ترتیب در روند انتشار قرار خواهند گرفت؛

_ به دو علت ممکن است مقاله‌ها انتشار نیابد: 1. دبیر پژوهشی آن را نپذیرفته است؛ 2. به‌علت تعدد مطالب، انتشارش به تعویق افتاده است.

بخش‌های پژوهشی و نام دبیران پژوهشی برای نوشتن در subject ایمیل:

هیئت دبیران:

دبیر پژوهش‌های تخصصی فلسفه: دکتر مهدی خبازی کناری؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی نقد ادبی با رویکرد فلسفی و جامعه‌شناختی: دکتر سینا جهاندیده؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی زبان‌شناسی: دکتر بهروز محمودی بختیاری؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی شعر و داستان، زیبایی‌شناسی و فلسفۀ هنر: دکتر احسان نعمت‌الهی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی جامعه‌شناسی: دکتر عباس نعیمی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی فلسفه و عرفان تطبیقی: دکتر بابا قصاب‌ها؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران: دکتر راضیه موسوی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی اسطورۀ ملل و پژوهش‌های تطبیقی: شاهرخ جوکار؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی نقد و پژوهش در ادبیات داستانی: رضا نجفی؛ 

دبیر پژوهش‌های تخصصی روانشناسی: دکتر هدی احمدی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی موسیقی: محمد نصرتی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی سلامت‌ اجتماعی: مجید شریفی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی هنر و سینما و فرهنگ: فرزانه زحلی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی هنر و ادبیات و فرهنگ: مهری رحمانی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی انتقادی: یزدان کاکایی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی سینما و تئاتر: حسین میربابا؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی نقد سینمایی: امیرحسین تیکنی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی پژوهش هنر: آیدین آریایی؛

بخش بین‌الملل:

دبیر پژوهش‌های تخصصی بخش بین‌الملل کشور ازبکستان و تاجیکستان: دکتر امید بندری؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی بخش بین‌الملل کشور افغانستان: سجیه شجاعی؛

دبیر پژوهش‌های تخصصی بخش بین‌الملل کردستان عراق: مریوان حلبچه‌ای؛

دبیر پژوهش‌های بخش پژوهشی زبان‌ «لکی»: فرخ شهبازی؛

بخش مصاحبه و گفت‌وگو:

اگر خواستید مصاحبه و گفت‌وگویی را برای مجله بفرستید، باید نخست با زدن ایمیل به سردبیر دبیرخانۀ فصلنامه نظر ایشان را بخواهید؛ همچنین در subject ایمیل بنویسید: «درخواست فرستادن مصاحبه و گفت‌وگو» و ارتباط با سردبیر.

بخش ویژه: زبان مادری و نیز میراث فرهنگی

بخش ویژه:

_ دربارۀ تاریخ، فرهنگ، آداب، رسوم ملیت و قومیت خود مقاله بفرستید؛

_ مقالۀ ادبی دربارۀ شعر و داستان و دیگر پژوهش‌های خود را می‌توانید به زبان مادری بفرستید؛

_  در قسمت subject این نکته‌ها را بنویسید: «بخش ویژه»، ملیت یا قومیت،  «شعر» یا «داستان» یا «پژوهش»؛

_ تصویر و عکس‌های مطلب مربوط‌به‌موضوع را پیوست کنید.

ایمیل دبیرخانۀ فصلنامه برای فرستان آثار:     magazine@mahgereftegi.com