خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان عکاسی

خانه جهانی ماه‌گرفتگان با حمايت کانون فرهنگی اندیشه و قلم (pen klubb) در سوئد برگزار می‌کند:

اولین فراخوان عکاسی
با موضوع
مبارزه، مقاومت، زندگی‌

مهلت ارسال آثار تا :  اول خرداد ۱۴۰۲
اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان: پانزده خرداد ۱۴۰۲

شیوه‌ ارسال:
علاقمندان می‌توانند حداکثر تا سه عکس جهت فراخوان به ایمیل زیر ارسال کنند.
عکس‌ها تنها از طریق ایمیل رسیدگی خواهد شد.

ایمیل رسمی جهت ارسال آثار:
info@mahgereftegi.com

محورهای مسابقه‌:
انعکاس مفهوم مقاومت در طبیعت و هستی بازتاب‌ مبارزه‌ و مقاومت در زیست انسان

عکس‌های انتخابی توسط هیئت داوران در مجموعه‌ کتابی منتشر خواهد گردید و به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی همراه با تندیس خانه‌جهانی‌ماه‌گرفتگان اهدا خواهد شد.