خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

تماس با ما

sahra Kalantari – صحرا کلانتری

..

لینک پیام ناشناس:

https://telegram.me/BiChatBot?start=sc-1218494-QctwHPP

راه‌های ارتباطی:

ایمیل:
Kalantarisahra@gmail.com

کانال تلگرام:
https://t.me/rahasahra

آدرس صفحه linkedIn:
https://www.linkedin.com/mwlite/in/sahrakalantari

آدرس صفحه Facebook:
https://m.facebook.com/
آدرس   twitter:
https://twitter.com/KalantariSahra?s=35

آدرس صفحه اینستاگرام:
http://www.instagram.com/sahrakalantari/

آدرس کلاب هاوس:
https://www.clubhouse.com/@kalantarisahra?utm_medium=ch_profile&utm_campaign=TWdMLwfRbcz0BZTN4NEppw-165236

آدرس صفحه یوتیوب:
https://youtube.com/channel/UCUyanshteCfOpva48sxMP8Q

لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان