خانه‌ی جهانی ماه‌گرفتگان

مجموعه مستقل مردم‌نهاد فرهنگی، ادبی و هنری

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی (مقالات)

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی(مقالات)

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی
فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی (مقالات)

فراخوان نشریه ماه‌گرفتگی

نویسندگان و پژوهشگران ارجمند
نشریه ماه‌گرفتگی برای شماره دوم خود، آماده پذيرفتن مقالات، جستارها و نقد وپژوهش‌های شما در حوزه علوم انسانی، سینما، فلسفه، هنر، ادبیات، تاریخ، جامعه‌شناسی و… می‌باشد.

لطفا آثار خود را برای انتشار در این نشریه حداکثر تا ۲۰ تیر ۱۴۰۲، به دبیرخانه نشریه ایمیل فرمایید.
ایمیل دبیرخانه فصلنامه برای دریافت آثار :
magazine@mahgereftegi.com

لطفا مطالب خود را در قالب ورد
همراه با:
●نام و نام خانوادگی
●عکس نویسنده
●تصاویر موضوعی
●رزومه کوتاه در دو خط(تاریخ تولد، محل تولد، رشته و مدرک تحصیلی، فعالیتها)

ارسال فرمائید.